Publicatiedatum: 10 maart 2021
Tijdsindicatie artikel

Onderzoeksrapport 'Mainport in de tweede linie'

ACHTERGROND

De sierteeltsector is met een exportwaarde van € 6,2 mld. de 3e exportsector van Nederland. De omvangrijke en sterk ontwikkelde logistieke infrastructuur, waarbij bloemen tot in alle uithoeken van Europa worden gebracht, is ook bij criminelen niet onopgemerkt gebleven.

3e Exportsector van Nederland

De sierteeltsector is heel belangrijk voor de Nederlandse economie en welvaart. Met een exportwaarde van €6,2 mld. is het de 3e exportsector van Nederland. Door haar internationale positie, heeft de sierteeltsector een grote en sterk ontwikkelde logistieke infrastructuur. Jaarlijks worden er ruim 12 miljard bloemen en planten verhandeld via de marktplaats. De bloemen worden door exporteurs met name via wegtransport tot in alle uithoeken van Europa gebracht.

Ondermijnende criminaliteit

Het is voor criminelen aantrekkelijk om misbruik te maken van de internationale positie van de sierteeltsector en de transporten van bloemen. In het programma ‘Weerbare Sierteeltsector’ werken gemeenten, opsporingsdiensten en het bedrijfsleven samen om de sierteeltsector weerbaar te maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Beeld van een probleem

Om een beeld te krijgen van de omvang van de criminaliteit in de sierteeltsector, is in opdracht van de stuurgroep ‘Weerbare Sierteeltsector’ een ondermijningsbeeld opgesteld. Het resultaat is het rapport “Mainport in de tweede linie: over sierteelt en ondermijning”. Drugs die via een zee- of luchthaven naar Nederland komen, of hier zijn geproduceerd, worden doorgevoerdvia onder meer wegtransport van versproducten, waaronder bloementransport. De massale dagelijkse bloementransporten over de EU-grens én binnen de EU zijn aantrekkelijk voor criminelen die drugs willen vervoeren. Als bloementransporten geen EU-grens passeren is het niveau van controle bovendien laag, zo schrijven de onderzoekers.

Zij concluderen verder dat in de sierteeltsector ook (veel) geld wordt verdiend met andere ondermijnende criminaliteit. Er is sprake van systematische fraude, witwassen, oplichting, arbeidsuitbuiting en het smokkelen van onder meer wapens, sigaretten en vuurwerk. Volgens bronnen die de onderzoekers hebben gesproken zijn er criminele netwerkenen malafide bedrijven die zich met meerdere vormen van criminaliteit bezig houden.

Aanbevelingen

In het rapport worden ook aanbevelingen gedaan door de onderzoekers. Daarvan is de hoofdaanbeveling voor het programma om de gekozen aanpak voort te zetten en in te bouwen in een gezamenlijke mainportaanpak met Schiphol en Rotterdam.

Recente blogposts