Publicatiedatum: 22 april 2021
Tijdsindicatie artikel

Oproep aan sector om criminaliteit (veilig) te melden.

CAMPAGNE

Criminelen liften graag mee op de bedrijvigheid en logistiek in de sierteelt. De massale dagelijkse bloementransporten blijken aantrekkelijk om drugs, wapens en andere illegale zaken te vervoeren. Ook is de sector kwetsbaar voor arbeidsuitbuiting, witwassen en systematische fraude. Dit raakt de mensen die normaal hun geld verdienen, van kweker tot transporteur.

Om zicht te krijgen op wat er speelt en criminaliteit aan te pakken, is het van groot belang dat werknemers, ondernemers en andere direct betrokkenen signalen herkennen en dit melden.

Daarom is een campagne gestart in samenwerking met de sierteeltsector, overheden en Meld Misdaad Anoniem. De campagne vergroot het bewustzijn binnen de sector en roept op om verdachte zaken te melden. Dat kan veilig en anoniem via M. 0800-7000 en online via www.meldmisdaadanoniem.nl

Risico’s voor de sierteeltsector

De aanwezigheid van criminelen heeft een grote impact op bedrijven. Het leidt tot overlast en onveiligheid voor medewerkers. Door intimidatie en afpersing komen mensen ernstig in de knel. Je bedrijf loopt financiële of imagoschade op en het zorgt voor oneerlijke concurrentie en uitholling van de sector. Door te melden helpen medewerkers en ondernemers om dat te voorkomen.

Signalen van criminele handel

Mensen die op hun werk getuige zijn van criminele handel of zaken zien die niet kloppen, kunnen dit melden via M. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Smokkel van illegale goederen
  • Verborgen ruimtes in verpakkingen en pallets
  • Vrachtauto’s op ongebruikelijke locaties en tijdstippen 
  • Medewerkers met een buitensporig bestedingspatroon 
  • Onderhuur en het afschermen van panden 
  • Ongebruikelijke orders en (contante) betalingen
  • Snelgroeiende concurrerende bedrijven (dekmantels)

Melden helpt!

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 17.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties. Hierdoor worden dagelijks zaken opgelost. 

#sierteelt #drugssmokkel #criminelehandel

Sierteeltsector en overheden

De campagne wordt ondersteund door Royal Flora Holland, Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten, gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Politie, Openbaar Ministerie, FIOD / Belastingdienst, RIEC Den Haag, RIEC Amsterdam Amstelland.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze campagne en het (gratis) bestellen van campagnemateriaal kunt u contact opnemen met communicatie@meldmisdaadanoniem.nl

Recente blogposts