In de media

Aanpak

Problematiek

“Mainport in de Tweede Linie”

Eigen publicaties “Mainport in de Tweede Linie” - 2021

Media-aandacht “Mainport in de Tweede Linie” - 2021

Landelijke media

Lokale media

Vakmedia sierteeltsector en transport

NOS uitzendingen

Repressieve acties

Preventieve acties

Campagne “In plaats van bloemen...”