SAMEN WERKEN WE AAN EEN VEILIGE EN WEERBARE SIERTEELTSECTOR

Binnen het programma Weerbare Sierteeltsector werken publieke en private partijen samen aan het blijvend weerbaar maken van de sierteeltsector tegen ondermijnende criminaliteit.

 

Door barrières op te werpen tegen misbruik van (logistieke) processen in de sierteelt door criminele organisaties (vanuit kennis van hun modus operandi) en door (repressief) op te treden bij signalen, worden criminele processen verstoord.

Hierbij gaat het onder andere om het aanpakken van drugscriminaliteit, arbeidsuitbuiting en mensenhandel, en financieel economische criminaliteit. Het programma werkt aan het verstevigen van de informatieposities van de betrokken partners en de uitwisseling van de benodigde informatie om hier integraal in te kunnen samenwerken.

 

Bij het programma zijn overheidspartijen aangesloten als de gemeente Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, de opsporingsdiensten en Arrondissementsparketten van Den Haag en Amsterdam-Amstelland en private partijen als de bloemenveiling Royal FloraHolland. Door gezamenlijk op te treden maken de partijen de sierteeltsector duurzaam weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit.

Voor meer informatie of vragen: info@weerbaresierteeltsector.nl