Hoe gaan we samen aan de slag om onze sector weerbaar te maken?

VIDEO


De grote logistieke omvang en infrastructuur is de sierteeltsector kwetsbaar voor criminele activiteiten als drugssmokkel, witwassen en arbeidsuitbuiting. Om de sector hiertegen weerbaar te maken is een publiek private samenwerking gestart.